revija Keria

Keria

Revijo Keria (v grščini ‘satovje’) je leta 1999 ustanovilo Društvo za antične in humanistične študije Slovenije. Kot osrednja slovenska revija za vsa področja grških in latinskih študijev si prizadeva za dialog med znanostjo, šolo in širšim področjem kulture. Izhaja dvakrat letno, spomladi in pozimi, objavlja pa izvirne razprave, prevode, didaktične prispevke, eseje, ocene knjig in druge relevantne prispevke na temo klasične antike in njene recepcije, latinskega in bizantinskega srednjega veka, latinskega humanizma ter sodobnega grškega jezika in kulture.

Keria (Greek for ‘honeycomb’) was founded by the Slovenian Society for Classical and Humanistic Studies in 1999. As a national journal for all fields of Greek and Latin studies, it is committed to fostering a dialogue between scholarship, teaching, and other areas of culture. Appearing twice yearly, in spring and in winter, Keria welcomes original research articles, translations, pedagogical contributions, literary essays, book reviews, and other submissions relevant to the study of classical antiquity and its reception, Latin and Byzantine Middle Ages, Latin humanism, and Modern Greek language and culture.


Založnik / Publisher
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana
Spletna stran / Web site
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/zalozbainknjigarna/zalozbainknjigarna.html

Naročanje / Ordening
Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel./Phone (+386-1-)241-1119
E-pošta / email knjigarna@ff.uni-lj.si


Navodila za avtorje
(pdf, 551 KB)

Korekturna znamenja
(pdf, 557 KB)