novice

13. januarja 2017

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2016/17

David

tekmovanje lat

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije s sedežem na Filozofski fakulteti, Oddelek za klasično filologijo, Aškerčeva 2, Ljubljana, ki ga kot odgovorna oseba zastopa njegov predsednik Gregor Pobežin,

razpisuje

državno tekmovanje iz latinščine za dijake gimnazij v šolskem letu 2016/2017

Vsebinski program tekmovanja, ki poteka po določilih Pravilnika o tekmovanju iz znanja latinščine v srednji šoli, je usklajen z učnim načrtom za latinščino v klasični gimnaziji in gimnaziji v obsegu 420 ur.
Tekmovanje je namenjeno dijakom 3. letnika in obsega slovnične vsebine v obsegu predmetnega izpitnega kataloga za latinski jezik (kot so zasnovane v okviru učbenikov Usus I in Usus II). Tekmovanje poteka 120 minut brez odmora.
Tekmovalci na tekmovanju lahko uporabljajo latinsko-slovenski in slovensko-latinski slovar. Slovar prinesejo na tekmovanje s sabo.

  1. Datum in kraj tekmovanja

Državno tekmovanje iz latinščine za dijake gimnazij v šolskem letu 2016/2017 bo potekalo v petek, 17. marca 2017, s pričetkom ob 13. uri na Prvi gimnaziji Maribor, Trg generala Maistra 1, Maribor.

  1. Udeleženci tekmovanja

Tekmovanja iz znanja latinščine v srednji šoli se lahko udeležijo dijaki 3. letnika, ki so se na tekmovanje uvrstili na podlagi rezultata na šolskem tekmovanju.

  1. Prijava na tekmovanje

Tekmovalce na tekmovanje prijavijo srednje šole, ki jih dijaki obiskujejo, in sicer najkasneje do 3. marca 2017 na naslov izvajalca tekmovanja. Prijava na tekmovanje vključuje:

  • naziv in naslov šole, ki tekmovalca pošilja,
  • priimek in ime tekmovalca,
  • priimek in ime njegovega mentorja.
  1. Objava rezultatov tekmovanja

Rezultati bodo objavljeni, ko bo strokovna komisija ocenila vse naloge, nagrade in priznanja pa bodo podeljena na sklepni prireditvi, katere datum bo po dogovoru z učitelji in nagrajenimi dijaki objavljen naknadno.
O rezultatih tekmovanja bodo šole, ki so poslale tekmovalce, naknadno obveščene tudi s posebnim dopisom organizatorja, prav tako bodo rezultati objavljeni na spletni strani organizatorja (www.dahs.si).

  1. Kontaktna oseba

Vse dodatne informacije v zvezi s tekmovanjem dobite pri Gregorju Pobežinu, predsedniku DAHŠ (e-pošta: gregorpobezin@gmail.com).

Ljubljana, 27. 12. 2016

predsednik društva:
dr. Gregor Pobežin