novice

9. januarja 2018

9. Grošljev simpozij

Nada

O urbem venalem!

Korupcija v starem in srednjem veku

 9. Grošljev simpozij

  

KDAJ: 6.–8. marec (od torka do četrtka) 2018  

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana,

in

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

 hudicek

»O kupljivo mesto, obsojeno na skorajšnji propad, če bo le našlo kupca!«

O urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit!

Gaj Salustij Krisp, Vojna z Jugurto 35,10 (1. stol. pr. Kr.)

 

 PROGRAM PO DNEVIH

Prvi dan (torek, 6. marec): Korupcija v starem veku od Sumercev do pozne rimske republike in krščanstva

Atrij ZRC SAZU

 

16.00 · Vladimir Simič: Manjši primer korupcije v izobraževanju ob začetku izobraževanja

16.25 · Boris Vezjak: Moralna korupcija: Sokratov kvarni vpliv na mladino

16.50 · razprava

 

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

 

17.40 · Gregor Pobežin: Corrupti civitatis mores – korupcija kot zgodovinopisni topos

18.05 · Matej Hriberšek: Politična korupcija v pozni republiki – nekaj primerov

18.30 · Aleš Maver: Podobe korupcije v latinskem krščanskem zgodovinopisju v pozni antiki

18.55 · razprava

19.20 · zaključek prvega dneva simpozija

 

 

 

Drugi dan (sreda, 7. marec): Korupcija od rimskega cesarstva do srednjega veka

Atrij ZRC SAZU

 

16.00 · Maja Sunčič: Motiv korupcije pri Plutarhu

16.25 · Matej Petrič: Korupcija in elite v pozni antiki: primer Kvinta Avrelija Simaha

16.50 · razprava

 

17.15 · odmor s kavo in prigrizkom

 

17.40 · Katarina Šmid: Odtujevanje umetniških del v antiki. Nelegalno dejanje ali pravica zmagovalca?

18.05 · Igor Grdina: Svojevoljno darovanje

18.30 · razprava

18.55 · zaključek drugega dneva simpozija

 

 

 

Tretji dan (četrtek, 8. marec): Korupcija v pravljici in komediji

Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU

 

16.00 · Milena Mileva Blažič: Motiv korupcije v pravljicah

16.25 · Ignacija Fridl Jarc: Korupcija v Aristofanovi komični preobleki

16.50 · razprava

 

Atrij ZRC SAZU

 

Razpravi sledi uprizoritev Aristofanove komedije Ptiči v izvedbi študentov Oddelka za klasično filologijo na Univerzi v Zadru. Predstava bo v Atriju ZRC SAZU. Simpozij se sklene s pogostitvijo.