Rezultati državnega tekmovanja iz latinščine 2020/21 

Zlato priznanje prejmeta:

Doro­te­ja Ber­lo­žnik, I. gim­na­zi­ja v Celju (men­to­ri­ca prof. Dar­ja Mar­čič)

Alma Kri­sti­na Tadel, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

 

Srebrno priznanje prejmejo:

Nika Zupan­čič, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Urška Krum­pak, Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Vipa­va (men­to­ri­ca prof. Polon­ca Zupan­čič)

Bri­na Kli­nar, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

 

Bronasto priznanje prejmejo:

Mari­ja Bene­di­čič, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Ema Kar­delj Kre­sal, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Kim Ribič, Prva gim­na­zi­ja Mari­bor (men­to­ri­ca prof. Bar­ba­ra Damjan)

Iza Vesel­ko, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Ana Šiko­ni­ja, I. gim­na­zi­ja v Celju (men­to­ri­ca prof. Dar­ja Mar­čič)

Neža Mav­čič, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Tina Zupan­čič, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Ana Polj­šak, Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Vipa­va (men­to­ri­ca prof. Polon­ca Zupan­čič)

Amber Ber­var, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Niko­li­na Bar­ba­ra Roškar, Prva gim­na­zi­ja Mari­bor (men­to­ri­ca prof. Bar­ba­ra Damjan)

Miran Pre­geljc, Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Vipa­va (men­to­ri­ca prof. Polon­ca Zupan­čič)

Alen­ka Stru­šnik, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Simon Zgonc, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Eli­ška Ška­ler, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

Eva Ribič, Prva gim­na­zi­ja Mari­bor (men­to­ri­ca prof. Bar­ba­ra Damjan)

Lana Lovrić Kra­pež, Gim­na­zi­ja Polja­ne (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Anja Papa, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Dra­gi­ca Fab­jan Andrit­sa­kos)

Lili Pre­in­falk, Gim­na­zi­ja Polja­ne, (men­to­ri­ca prof. Luci­ja Kro­šelj Košec)

Lonja Klav­žar, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na (men­to­ri­ca prof. Maja Gril Juvan)

 

Ex ani­mo con­gra­tu­la­mur!

Nada Gro­šelj, pred­se­dni­ca DAHŠ                         Andre­ja Inkret, koor­di­na­to­ri­ca tek­mo­va­nja

 

V Lju­blja­ni, 10. novem­bra 2021