Kontaktne osebe

Upravni odbor

Pred­se­dnik
Gre­gor Pobe­žin (gregor.pobezin PRI guest​.arnes​.si) 

Pod­pred­se­dnik 
Matej Hri­ber­šek (matej.hribersek PRI guest​.arnes​.si) 

Taj­ni­ca 
Sonja Weiss (sonja.weiss PRI guest​.arnes​.si)

Bla­gaj­ni­ca 
Nada Gro­šelj (nada-marija.groselj PRI guest​.arnes​.si)

Čla­ni 
Nata­ša Homar (natasa.homar PRI guest​.arnes​.si)
Jer­ne­ja Kav­čič (jer­ne­ja­kav­cic PRI hot​ma​il​.com)
Mar­ko Marin­čič (marko.marincic PRI guest​.arnes​.si)
David Movrin (david.movrin PRI gma​il​.com)
Bra­ne Sene­gač­nik (branko.snegacnik PRI guest​.arnes​.si)
Janja Žmavc (janja.zmavc PRI guest​.arnes​.si)