Kontaktne osebe

Upravni odbor

Pred­se­dni­ca
Nada Gro­šelj 

Pod­pred­se­dnik 
David Movrin

Taj­ni­ca 
Sonja Weiss 

Bla­gaj­ni­ca 
Nada Gro­šelj 

Čla­ni 
Nata­ša Homar
Jer­ne­ja Kav­čič
Mar­ko Marin­čič
Bra­ne Sene­gač­nik
Janja Žmavc