Pristopna izjava

[con­tact-form to=»sonja.weiss@siol.com, gregorpobezin@​gmail.​com« subject=»Nova pri­sto­pna izja­va za DAHŠ«][contact-field label=»Ime« type=»name« required=»1«][contact-field label=»Email« type=»email« required=»1«][contact-field label=»Naslov« type=»text« required=»1«][contact-field label=»EMŠO« type=»text« required=»1«][contact-field label=»Telefon« type=»text« required=»1«][contact-field label=»Včlaniti se želim v štu­dent­sko sek­ci­jo DAHŠ.« type=»checkbox«][contact-field label=»Kraj in datum« type=»text« required=»1«][/contact-form]

Pošlje­te nam lah­ko tudi papir­na­to pri­sto­pno izja­vo, na naslov:

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je
Ašker­če­va 2, 1000 Lju­blja­na


Pre­ne­si obra­zec
 (pdf, 53 KB)