Klasiki na odru 2009 – foto utrinki

Tukaj si lah­ko ogle­da­te nekaj utrin­kov z leto­šnje zaključ­ne pri­re­di­tve Kla­si­ki na odru.
Avto­ri­ca foto­gra­fij je Maja Ore­šnik.